Forbrugerombudsmanden er ikke tilfreds med Apples “garanti”

Ifølge Forbrugerombudsmanden, Henrik Øe, så må Apple ikke kalde den garanti, de leverer med iPhone 4, for en garanti, da en garanti skal give væsentligt bedre vilkår end reklamationsretten, hvilket garantien hos Apple ikke giver.

Tina Morell Nielsen, chefkonsulent hos Forbrugersombudsmanden udtaler:

“Det er vildledende, fordi man tror, at det er en fordel af få garantien, men man får ingenting, tværtimod.”

Udover at garantien ikke giver bedre vilkår, så mener Forbrugerombudsmanden, at teksten også er alt for knudret formuleret, og at der er så mange forbehold, at det ikke er muligt at komme frem til det reelle indhold.

Apple fraskriver sig yderligere ansvar på flere punkter, som Forbrugerombudsmanden har fundet frem til.

Listen fra ComON kan ses her:

 • Det fremgår flere steder, at Apple fraskriver sig ”lovbestemte eller underforståede garantiforpligtelser i den udstrækning det er tilladt, og for så vidt sådanne garantiforpligtelser ikke kan ansvarsfraskrives, skal deres varighed begrænses til varigheden af den udtrykkelige garanti, der er beskrevet nedenfor, og til reparations- og udskiftningsservice efter Apples eget skøn.”
 • Apple forbeholder sig ret til at udskifte med renoverede dele eller ombytte til et renoveret produkt.
 • Apple kan forlange, at kunden selv udskifter mangelsbehæftede dele, der kan udskiftes af brugere, med nye eller renoverede dele…
 • Apple garanterer ikke, at produktet fungerer uden afbrydelser eller fejl.
 • Garantien dækker ikke forbrugsstoffer (som fx batterier), medmindre fejlen skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.
 • Garantien dækker ikke kosmetiske fejl…
 • Apple er ikke ansvarlig for følgeskader.
 • Køberen kan pålægges at betale transportomkostninger og gebyr, hvis produktet ikke kan serviceres i det land, hvor det befinder sig.
 • Apple kan fordre, at køberen….iagttager registreringskrav, før der ydes garantiservice.
 • Kunden skal selv sørge for at reetablere software, data og passwords.
 • Genopretning og geninstallation af systemsoftware, applikationssoftware og brugerdata er ikke omfattet af den Begrænsede Garanti.

Kilde: ComON.dk

Skriv et svar